Příští mše sv. v češtině se bude konat

v sobotu 25. dubna 2020
v 17 hodin
v kryptě kostela Notre Dame d'Auteuil


Bude ji pro nás sloužit P. Jaroslav Lobkowicz.

Od 16h30 bude příležitost k svátosti smíření.

Po mši sv. bude následovat obvyklé posezení ve farním sále.

Příspěvky k pohoštění jsou vždy vítány !
Pokud si přejete dostávat mailem oznámení českých bohoslužeb a případné další informace z Besedy, stačí nám poslat vzkaz na adresu katolickabeseda (at) yahoo.fr.

Adresa kostela Notre Dame d'Auteuil je 1 rue Corot, Paris 16e,
metro linka 9, station Michel-Ange Auteuil nebo linka 10, station Église d’Auteuil,
autobus linky 22, 32, 52, 62, stanice Église d’Auteuil,

Po mši se pravidelně koná ještě setkání s povídáním a menším pohoštěním.

La prochaine messe en Tchèque aura lieu

le samedi 25 avril 2020
à 17 heures dans la crypte de l'église Notre Dame d'Auteuil.

Elle sera célébrée par le Père Jaroslav Lobkowicz.


Après la messe, il y aura un pot d'amitié comme d'habitude.
Les Messes en langue Tchèque sont célébrées pendant l'année scolaire une fois par mois. Les dates seront affichées à l'avance ici-même.

Si vous voulez être prévenus un peu avant la date de la messe et de recevoir éventuellement d'autres nouvelles de l'Amicale, il suffit de nous donner votre adresse mail en l'envoyant à katolickabeseda (at) yahoo.fr.

L' adresse de l'église Notre Dame d'Auteuil est 1 rue Corot, Paris 16e
métro ligne 9, station Michel-Ange Auteuil ou ligne 10, station Église d’Auteuil,
bus lignes 22, 32, 52, 62 / station Église d’Auteuil)


Après la messe, ceux qui le désirent peuvent rester pour une rencontre autour d'un verre et quelques gâteaux.
..................................
Česká katolická beseda v Paříži - Amicale Catholique Tchèque de Paris
katolickabeseda (AT) yahoo.fr
..................................
Poslední změna - dernière modification 13.3.2020.