Vítejte na stránkách
České katolické besedy v Paříži !


Česká katolická beseda v Paříži je volné společenství věřících, kterí se scházejí kolem mší svatých sloužených v češtině. Je otevřena všem kdo chtějí přijít, věřícím i nevěřícím, ať jsou v Paříži nastálo nebo jen na krátkou dobu.
Příští česká mše svatá se bude konat v sobotu 2. června 2018
v kostele sv. Alžběty Uherské, Paris 3e (metro République nebo Temple) v 17 hodin.

Od 16h30 je možné přistoupit k svátosti smíření (v češtině).

Po mši sv. se sejdeme na obvyklé posezení ve farním sále.
Příspěvky k pohoštění jsou vždy vítány !

Podrobnosti najdete v rubrice Praktické informace.
..................................
Bylo / chystá se na tento školní rok ...

30.9. První mše sv. v novém školním roce, oslava svátku sv. Václava.
14.10. Mše sv., přednáška P. Pavla Gábora
11.11. Mše sv.
2.12. Mše sv.
13.1. Mše sv.
10.2. Mše sv.
10.3. Mše sv.
7.4. Mše sv.
5.5. Mše sv.
--------------------
2.6. Mše sv.
Bienvenue sur les pages
de l'Amicale Catholique Tchèque de Paris


L'Amicale Catholique Tchèque de Paris est une communauté informelle de fidèles qui se réunissent autour des messes en langue Tchèque. Elle est ouverte à tous qui veulent venir, croyants ou non, fixés à Paris ou juste de passage.
La prochaine messe en Tchèque aura lieu le samedi 2 juin 2018
à l'église Ste Elisabeth de Hongrie, Paris 3e (métro Temple ou République) à 17 heures.

Pour plus d'information, voir la rubrique Informations pratiques.

..................................
Česká katolická beseda v Paříži - Amicale Catholique Tchèque de Paris
katolickabeseda (AT) yahoo.fr
..................................
Poslední změna - dernière modification 1/6/2018