Vítejte na stránkách
České katolické besedy v Paříži !


Česká katolická beseda v Paříži je volné společenství věřících, kterí se scházejí kolem mší svatých sloužených v češtině. Je otevřena všem kdo chtějí přijít, věřícím i nevěřícím, ať jsou v Paříži nastálo nebo jen na krátkou dobu.
Příští česká mše se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019
v kryptě kostela Notre Dame d'Auteuil, 1 rue Corot, Paris 16e,
metro, linka 9, station Michel-Ange Auteuil nebo linka 10, station Église d’Auteuil,
autobus linky 22, 32, 52, 62, stanice Église d’Auteuil,
v 17 hodin.

Od 16h30 je možné přistoupit k svátosti smíření (v češtině).

Po mši sv. se sejdeme na obvyklé posezení ve farním sále.
Příspěvky k pohoštění jsou vždy vítány !

Podrobnosti najdete v rubrice Praktické informace.
..................................
Předběžně plánovaná data dalších mší sv. v češtině jsou následující :
14.12.
11.1. 2020
8.2.
14.3.
25.4.
16.5.
Tato data budou ještě včas potvrzena.


Bienvenue sur les pages
de l'Amicale Catholique Tchèque de Paris


L'Amicale Catholique Tchèque de Paris est une communauté informelle de fidèles qui se réunissent autour des messes en langue Tchèque. Elle est ouverte à tous qui veulent venir, croyants ou non, fixés à Paris ou juste de passage.
La prochaine messe en tchèque aura lieu le samedi

16 novembre 2019

dans la crypte de l'église Notre Dame d'Auteuil, 1 rue Corot, Paris 16e
metro ligne 9, station Michel-Ange Auteuil ou ligne 10, station Église d’Auteuil,
bus lignes 22, 32, 52, 62 / station Église d’Auteuil) à 17 heures.

Pour plus d'information, voir la rubrique Informations pratiques.

..................................
Česká katolická beseda v Paříži - Amicale Catholique Tchèque de Paris
katolickabeseda (AT) yahoo.fr
..................................
Poslední změna - dernière modification 16.10.2019