Vítejte na stránkách
České katolické besedy v Paříži !


Česká katolická beseda v Paříži je volné společenství věřících, kterí se scházejí kolem mší svatých sloužených v češtině. Je otevřena všem kdo chtějí přijít, věřícím i nevěřícím, ať jsou v Paříži nastálo nebo jen na krátkou dobu.

Pozor ! Změna ! Po další úvaze a vzhledem k tomu, že mnozí pravidelní návštěvníci českých mší oznámili, že považují dlouhou cestu metrem za zbytečné riziko a tudíž na mši nepřijdou, je mše sv. v češtině plánovaná na tuto sobotu ZRUŠENA.
Pokud se situace změní, mohli bychom se sejít 16. ledna. Sledujte zprávy na těchto stránkách a neváhejte se přihlásit do besedního mailinglistu na adrese uvedené níže.
Zatím Vám aspoň přejeme požehnaný zbytek Adventu a vánoční svátky a těšíme se na shledanou v novém roce.
Po dlouhé odmlce se budeme moci znovu sejít
na společné mši sv. v češtině,
už v nové farnosti P. Jaroslava v Boulogne-Billancourt : Příští mše sv. v češtině se bude konat v sobotu 12. prosince 2020
v 17 hodin
v  kostele Notre Dame de Boulogne.


Obvyklé posezení ve farním sále po mši se kvůli pandemii zatím konat nemůže. Děkujeme vám za pochopení !

Podrobnosti najdete v rubrice Praktické informace.
..................................
Předběžně plánovaná data dalších mší sv. v češtině jsou následující :
16.1.2021
13.2.2021
Tato data budou ještě včas potvrzena.Bienvenue sur les pages
de l'Amicale Catholique Tchèque de Paris


L'Amicale Catholique Tchèque de Paris est une communauté informelle de fidèles qui se réunissent autour des messes en langue Tchèque. Elle est ouverte à tous qui veulent venir, croyants ou non, fixés à Paris ou juste de passage.
Après réflexion, il a été décidé de ne pas prendre des risques et d'annuler la messe en tchèque,qui a été annoncée ici-même.
Si les conditions le permettent, nous pourrons nous retrouver le 16 janvier. La décision sera anoncée sur ces pages. Si vous voulez avoir les informations par mail, n'hésitez pas à nous communiquer votre adresse électronique sur l'adresse de l'Amicale ci-dessous.
En attendant, nous vous souhaitons un bon reste de l'Avent et de bones fêtes de Noël !

Après une longue pause,
les messes en langue tchèque reprennent,
désormais dans la nouvelle paroisse du Père Jaroslav à Boulogne-Billancourt : La prochaine messe en tchèque aura lieu le samedi

12 décembre 2020 à 17 heures

dans l'église Notre Dame de Boulogne, 2 rue de l’Église, 92100 Boulogne-Billancourt.

Pour le moment, il n'est pas possible d'avoir le pot d'amitié habituel. Merci pour votre compréhension !

Pour plus d'information, voir la rubrique Informations pratiques.

..................................
Česká katolická beseda v Paříži - Amicale Catholique Tchèque de Paris
katolickabeseda (AT) yahoo.fr
..................................
Poslední změna - dernière modification 9.12.2020.